Psychiatrická péče 2016

Region: ČR
Rok: 2017
ISBN: 978-80-7472-167-0

Souhrn: Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.


Psychiatrická péče