TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 8. vydání (originál 2017)

Region: ČR
Rok: 2017
ISBN: 978-80-7472-173-1

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely (např. je to jedna z klasifikací, kterou používá Národní onkologický registr ČR) a má svůj velký význam daný tím, že se používá mezinárodně.

K dispozici je pouze knižní vydání.
V případě zájmu můžete tištěnou podobu publikace objednávat na e-mailové adrese tnm@uzis.cz
Cena jednoho výtisku je 100,- Kč (balné 50,- Kč, poštovné podle tarifu ČP).TNM Klasifikace zhoubných novotvarů