Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba za období 2007–2017

Region: ČR
Rok: 2018
Číslo: K16/18

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Výkaz vyplňují poskytovatelé zdravotnické záchranné služby každého kraje. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).Souhrnný report