Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2011–2017

Region: ČR
Rok: 2018
Číslo: A07/18

V roce 2017 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 256 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických nemocnicích/léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 434 případů. Souhrnný report