Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2017

Region: ČR
Rok: 2018
Číslo: E01/18

Zpráva je zpracována na podkladě dat získaných z hlášení poskytovatelů zdravotních služeb. Shrnuje data z výkazů E (MZ) 2-01, E (MZ) 3-01 a E (MZ) 4-01Souhrnný report