Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2011–2017

Region: ČR
Rok: 2018
Číslo: A08/18

V roce 2017 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 731 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 454 případů.Souhrnný report