Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018

Region: ČR
Rok: 2019
Číslo: A04/19

Souhrn: V roce 2018 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 17 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 235 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 20 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 054 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,7 dnů.


Souhrnný report