Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2018

Region: ČR
Rok: 2019
Číslo: K04/2019

Souhrn: Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní infekční oddělení (pracoviště), včetně ambulantních částí nemocnic sledovaného oboru. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. až 31. 12.).


Souhrnný report