Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2018

Region: ČR
Rok: 2019
Číslo: K06/2019

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní oddělení (pracoviště) jmenovaného oboru, včetně ambulantních částí nemocnic (zpravodajských jednotek) bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz zároveň vyplňují pracoviště kalmetizace. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. až 31. 12.).


Souhrnný report