Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2018

Region: ČR
Rok: 2019
Číslo: K15/2019

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení lékařské genetiky, včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. až 31. 12.).


Souhrnný report