Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba za období 2007–2018

Region: ČR
Rok: 2019
Číslo: K16/2019

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňují poskytovatelé zdravotnické záchranné služby každého kraje. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. až 31. 12.).


Souhrnný report