Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína za období 2007–2018

Region: ČR
Rok: 2019
Číslo: K22/2019

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru rehabilitační a fyzikální medicíny u všech poskytovatelů zdravotnických služeb bez ohledu na jejich zřizovatele, které poskytuje rehabilitační péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. až 31. 12.).


Souhrnný report