Stručný přehled činnosti oboru přeprava pacientů neodkladné péče za období 2014–2018

Region: ČR
Rok: 2019
Číslo: K36/2019

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotní služby přeprava pacientů neodkladné péče, bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. až 31. 12.).


Souhrnný report