Psychiatrická péče 2018

Region: ČR
Rok: 2019
ISBN: 978-80-7472-183-0

Souhrn: Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.


Psychiatrická péče