Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: R01/2020

Souhrn: Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 13). V posledních letech je do NKR ročně vkládáno cca 8 300 až 8 500 kardiochirurgických operací. Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné.

Účelem NKR je vytvoření národní centrálně vedené zdravotnické dokumentace osob se závažnými srdečními chorobami, u kterých byla provedena kardiochirurgická operace. Tato dokumentace může poskytovat informační podporu pro sledování a hodnocení výsledků jednotlivých metod, postupů a pracovišť.Souhrnný report