Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K02/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní gastroenterologické oddělení (pracoviště), včetně ambulantních částí nemocnic sledovaného oboru. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A005 celkem 281 (87 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report