Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K04/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní infekční oddělení (pracoviště), včetně ambulantních částí nemocnic sledovaného oboru. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A009 celkem 57 (87,7 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report