Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K08/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každá ambulantní gynekologická ordinace (oddělení pracoviště) včetně ambulantních částí nemocnic, u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A018 celkem 1 369 (81,7 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report