Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K13/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) klinické onkologie, radiační onkologie, dětské onkologie a hematoonkologie včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A033 celkem 148 (86,5 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report