Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K14/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňují samostatně všechna oddělení tělovýchovně-lékařská včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A036 celkem 84 (83,2 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report