Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K15/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení lékařské genetiky, včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A037 celkem 73 (88,0 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report