Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K16/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňují poskytovatelé zdravotnické záchranné služby každého kraje. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A038 celkem 14 (93,3 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report