Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K18/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje každá ambulantní ordinace (oddělení, pracoviště) praktického lékaře pro děti a dorost. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A041 celkem 1 717 (86,8 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report