Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K19/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru radiologie a zobrazovací metody. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech). V roce 2019 vyplnilo výkaz A049 celkem 523 (82,2 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report