Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K23/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A053 celkem 44 (93,6 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report