Stručný přehled činnosti oboru soudní lékařství za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K25/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajské jednotky: Výkaz vyplňuje samostatně každé soudně lékařské oddělení a samostatná toxikologická pracoviště. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A055 celkem 15 (88,2 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report