Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K31/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajské jednotky: Výkaz vyplňuje samostatně každé zdravotnické zařízení (oddělení) domácí zdravotní péče všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A089 celkem 491 (72,2%) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report