Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K33/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajské jednotky: Výkaz vyplňuje samostatně každý dětský domov pro děti do 3 let věku a dětské centrum, u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A410 celkem 27 (100 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report