Stručný přehled činnosti oboru krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K34/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé výše uvedené zařízení u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz vyplňují i stacionáře, které nejsou vyčleněny jako samostatné zařízení a mají kód oddělení 83. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A430 celkem 118 (87,4 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report