Stručný přehled činnosti oboru záchytná stanice za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K35/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každý poskytovatel záchytné stanice. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A476 celkem 18 (100 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report