Stručný přehled činnosti oboru přeprava pacientů neodkladné péče za období 2014–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K36/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotní služby přeprava pacientů neodkladné péče bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A485 celkem 27 (69,2 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report