Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: A03/2020

Souhrn: Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření a vybranou nákladnou zdravotnickou techniku. K 31. 12. 2019 došlo ke zvýšení počtu evidovaných hemodialyzačních přístrojů o 41 (2 %) na 2 568, dále vzrostl počet lithotryptorů o 6 na 42 přístrojů, počet výpočetních tomografů CT o 4 na 175 přístrojů, RTG mamografů o 4 na 123 přístrojů a lineárních urychlovačů o 3 na 54 přístrojů. Naopak došlo v souvislosti s úbytkem poskytovatelů a odevzdaných výkazů zejména u ambulantních zařízení k výraznému poklesu vykázaných přístrojů o 391 zubních RTG (5 %) na 7 301 přístrojů, o 60 sonografů (1 %) na 6 369 přístrojů a o 60 laserů (4 %) na 1 352 přístrojů. Návratnost výkazu T1 poklesla za rok 2019 celkem na 74 %, v tom 365 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (94 %) z 388 zpravodajských jednotek (ZJ) a 10 798 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (74 %) z 14 667 ZJ.


Souhrnný report