Psychiatrická péče 2019

Region: ČR
Rok: 2020
ISBN: 978-80-7472-188-5

Souhrn: Ročenku psychiatrické péče vytváří ÚZIS ČR v rámci projektu Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR. Hlavním zdrojem dat je Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). NRHZS shromažďuje data vykázaná všemi cca 30 000 poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám.


Psychiatrická péče