Novotvary 2018

Region: ČR
Rok: 2021

Souhrn: Česká republika patří mezi onkologicky více zatížené populace Evropy, u řady onkologických diagnóz dokonce obsazujeme přední místa evropských statistik (např. 2. místo u ZN ledviny, 3. místo u ZN slinivky břišní, 3. až 5. místo u ZN žlučníku a žlučových cest a 8. místo u ZN prostaty). Práce přináší rozbor hlavních trendů, které determinují současnou epidemiologickou situaci: setrvale rostoucí populační onkologická zátěž, nedostatečná včasná diagnostika řady nádorových onemocnění, regionální rozdíly v incidenci a mortalitě onemocnění.

Analýzy vycházejí především z dat Národního onkologického registru ČR. Objektivně sbíraná a kontrolovaná data Národního onkologického registru dokládají rostoucí onkologickou zátěž české populace. Navzdory vysoké incidenci zhoubných nádorů se daří dlouhodobě stabilizovat a recentně dokonce snižovat mortalitu, což následně vede k významnému nárůstu celkové prevalence pacientů.Novotvary