Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: A05/20

Souhrn: V roce 2019 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 11 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 234 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 26 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 487 pacientů s průměrnou délkou léčby 13,3 dnů.


Souhrnný report