Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2019

Region: ČR
Rok: 2020

Souhrn: Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Tento dokument představuje kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2019 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2019.

Zpráva vychází ze zpracovaných dat z následujících statistických výkazů:

  • E (MZ) 2-01 Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
  • E (MZ) 3-01 Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
  • E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování.

Dále byly údaje o personálních kapacitách doplněny o PZS všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost (pediatr) a praktický gynekolog z Národního registru hrazených zdravotních služeb.Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti Souhrnný report