Pohlavní nemoci 2018

Region: ČR
Rok: 2021

Souhrn: Publikace je pokračováním v dlouhodobém statistickém sledování pohlavních nemocí prováděném ÚZIS ČR od roku 1959. Jedná se o výběr nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů vybraných pohlavních nemocí v ČR.

Prezentované údaje jsou čerpány z dat Registru pohlavních nemocí (RPN), který je součástí informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Údaje o výskytu HIV/AIDS jsou dostupné v Roční zprávě o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR vydávané Národní referenční laboratoří pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. Ostatní infekce přenosné sexuálním kontaktem, které nejsou předmětem hlášení do RPN, sledují jiné informační systémy (ISIN – Informační systém infekčních nemocí).Pohlavní nemoci