Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: A01/2021

Souhrn: V roce 2020 u 195 poskytovatelů lůžkové péče v ČR čerpalo zdravotní služby 103,8 tisíc cizinců, s celkovými náklady v hodnotě 975,0 mil. Kč. Z tohoto počtu 48,6 tisíc ošetřených cizinců (47 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (25 %), Ukrajiny (20 %), Německa (6 %) a Ruska (6 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (40 %) a v hotovosti (27 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 59 mil. Kč (6 %).


Souhrnný report