Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: A02/2021

Souhrn: Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření a vybranou nákladnou zdravotnickou techniku. K 31. 12. 2020 došlo ke snížení počtu evidovaných hemodialyzačních přístrojů o 110 (4 %) na 2 458, dále poklesl počet RTG mamografů o 10 na 113 přístrojů, počet scintilačních gama kamer o 4 na 118 přístrojů a lithotryptorů o 3 na 39 přístrojů. Naopak v souvislosti se zvýšením návratnosti u ambulantních zařízení došlo k nárůstu počtu vykázaných přístrojů o 719 zubních RTG (10 %) na 8 020 přístrojů, o 196 sonografů (3 %) na 6 565 přístrojů a dále také o 45 laparoskopů (4 %) na 772 přístrojů. Návratnost výkazu T1 vzrostla za rok 2020 celkem na 76 %, v tom 364 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (93 %) z 391 zpravodajských jednotek (ZJ) a 10 939 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (76 %) z 14 460 ZJ.


Souhrnný report