Asistovaná reprodukce v České republice 2018–2019

Region: ČR
Rok: 2021
ISBN: 978-80-7472-190-8

Souhrn: Ročenka Národního registru reprodukčního zdraví, modulu asistované reprodukce (NRAR) 2018-2019, přináší setříděné a komentované údaje o léčbě asistovanou reprodukcí v ČR podle údajů evidovaných v NRAR. V ročence jsou podrobně rozebrána data za rok 2018 a 2019. Některé časové řady sahají až do roku 2007. Cílem Ročenky NRAR je poskytnout údaje: 1. o zásadách sběru dat a jejich hodnocení v NRAR, 2. o absolutních číslech, tedy počtu pracovišť poskytujících léčbu metodami asistované reprodukce a počtu léčebných cyklů prováděných metodami asistované reprodukce (cyklů IVF a cyklů z IVF odvozených), 3. o relativních parametrech, tedy o úspěšnosti léčebných metod.


Asistovaná reprodukce v ČR