Zemřelí 2020

Region: ČR
Rok: 2021

Souhrn: Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Zdrojem informací v této publikaci jsou data přebíraná z evidence zemřelých vedené Českým statistickým úřadem. Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Obsahuje jak absolutní, tak relativní ukazatele úmrtnosti, včetně ukazatele standardizované úmrtnosti (počítaného za použití evropského standardu), prezentuje mimo jiné i vývojové trendy v úmrtnosti a vybraná mezinárodní srovnání.


Zemřelí