Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2020

Region: ČR
Rok: 2021

Souhrn: Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Program statistických zjišťování na rok 2020 byl zveřejněn formou vyhlášky č. 293/2019 Sb. ze dne 6. listopadu 2019, v částce 125/2019. V Příloze 2 této vyhlášky je obsažen seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Tento dokument představuje údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2020 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2020.

Zpráva vychází ze zpracovaných dat z následujících statistických výkazů:

  • E (MZ) 2-01 Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
  • E (MZ) 3-01 Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
  • E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

Dále byly údaje o personálních kapacitách doplněny o PZS všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost (pediatr) a praktický gynekolog z Národního registru hrazených zdravotních služeb.Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti Souhrnný report