Ekonomické výsledky nemocnic 2020

Region: ČR
Rok: 2021

Souhrn: Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.

Prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Od roku 2016 patří do okruhu zpravodajských jednotek pouze poskytovatelé lůžkové péče bez lázeňských léčeben. Tato publikace je zaměřena na nemocnice akutní péče, tj. fakultní nemocnice a nemocnice. Výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Zpravodajské jednotky přejímají údaje do výkazů ze svého účetnictví. Pokud v rámci nemocnice jako právnické osoby existují další začleněná zařízení stejného nebo jiného druhu (odborný léčebný ústav, kojenecký ústav apod.), jsou údaje za celý subjekt sumarizovány a do počtu poskytovatelů zdravotních služeb se zahrnují jako jeden subjekt.Ekonomické výsledky nemocnic