Jak implementovat Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 do resortu zdravotnictví

Rok: 2017
ISBN: 978-80-85047-54-7

Souhrn: Primárně byla publikace zpracována jako metodický materiál pro přímo řízené organizace MZ ČR, zejména velké nemocnice či větší organizační celky a ÚZIS ČR. Materiál by měl sloužit pro seznámení se s GDPR a pro základní orientaci v nových právech subjektu údajů, v nových povinnostech správců a zpracovatelů a ukázat na jednu z možných cest konkrétních implementačních kroků GDPR.


GDPR ve zdravotnictví