Jak implementovat v ambulantní sféře Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 do resortu zdravotnictví

Rok: 2018
ISBN: 978-80-85047-57-8

Souhrn: Hlavní motivací autorů tohoto textu je přispět k lepší orientaci poskytovatelů ambulantní zdravotní péče v problematice implementace GDPR. V  dokumentu čtenáři naleznou vybrané praktické rady a také návrhy konkrétních kroků k implementaci GDPR zpracované formou odpovědí na některé často kladené otázky. Nejedná se o závazné pokyny či komplexní popis problematiky ochrany osobních údajů v ambulantní praxi. Dokument vzhledem ke své stručnosti nemá ambici podat vyčerpávající přehled všech aspektů týkajících se GDPR, jde o základní přehled problémů, se kterými se může setkat ambulantní segment zdravotní péče při implementaci GDPR v praxi. Věříme, že text usnadní praktickým lékařům a ambulantním specialistům orientaci v problematice a usnadní jim vlastní zavedení těchto zásad do praxe.  


GDPR ve zdravotnictví