Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K02/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní gastroenterologické oddělení (pracoviště), včetně ambulantních částí nemocnic sledovaného oboru. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A005 celkem 280 (85 %) zpravodajských jednotek. Prevalence léčených pacientů vykazovala v čase mírně rostoucí tendenci z 537 560 (52 na 1 000 osob v populaci) pacientů v roce 2007 až na rok 2020, kdy bylo léčených 522 279 (49 na 1 000 osob) pacientů, do roku 2020 meziročně přibývá průměrně 7 400 pacientů. Zastoupení pohlaví zůstává v průběhu času konstantní.Souhrnný report