Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za období 2015–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K03/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru klinická farmacie, u všech poskytovatelů zdravotnických služeb bez ohledu na jejich zřizovatele, které poskytuje příslušnou zdravotní péči. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A007 celkem 48 (100 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report