Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K06/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní oddělení (pracoviště) jmenovaného oboru, včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz zároveň vyplňují pracoviště kalmetizace. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A011 celkem 302 (85,6 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report