Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K08/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každá ambulantní gynekologická ordinace (oddělení pracoviště) včetně ambulantních částí nemocnic, u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V roce 2020 vyplnilo výkaz A018 celkem 1 351 (80,9 %) zpravodajských jednotek.

Prevalence léčených pacientek vykazuje mírně klesající tendenci, v roce 2020 obor gynekologie a porodnictví evidoval 3 179 464 pacientek, tj. 586 pacientek na 1 000 žen v populaci. Celkový počet ošetření/vyšetření provedených v roce 2020 činí 9 109 846, to znamená 1 679 vyšetření na 1 000 žen v populaci. U 2 232 291 (411 na 1 000 žen) případů vyšetření se jedná o preventivní prohlídky.Souhrnný report