Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K09/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní oddělení (pracoviště) chirurgických oborů, tj. chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, léčba popálenin, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, dětská chirurgie a korektivní dermatologie, včetně ambulantních částí nemocnic. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A020 celkem 1 812 (71,1 %) zpravodajských jednotek. Celkový počet ošetření/vyšetření provedených za rok 2020 dosahuje 10 851 920, což znamená 1 014 ošetření na 1 000 osob v populaci. Nejvýše zastoupená jsou vyšetření kontrolní (5 245 539 ošetření), nejméně proběhlo v loňském roce konsiliárních vyšetření (506 547). Prvních ošetření pacienta z důvodu úrazu bylo v roce 2020 1 558 414, tedy 146 ošetření na 1 000 osob v populaci. Dalších 385 490 prvních vyšetření pacienta proběhlo na základě zlomeniny, tj. 36 vyšetření na 1 000 osob v populaci. K nejvíce úrazům v posledních čtyřech letech došlo u věkové kategorie 20–64 let, naopak nejméně úrazů eviduje věková skupina 15–19 let. Počet jednodenních chirurgií vykazuje od roku 2009 do roku 2018 rostoucí trend, ze 44 578 případů v roce 2009 vzrostl počet případů propuštění pacienta ve stabilizovaném stavu v době kratší než 24 hodin na 125 838 v roce 2018 a do roku 2020 opět klesal až na 101 106 případů. Standardizovaný počet jednodenní péče činí v roce 2020 9,5 chirurgií na 1 000 osob v populaci. Celkový počet pacientů oboru chirurgie za rok 2020 činí 3 403 270 osob, tj. 318 pacientů na 1 000 obyvatel ČR.Souhrnný report